Waardebepaling bedrijf

Bij elk zakelijk conflict speelt waardebepaling een essentiële rol. Je kunt kiezen uit drie varianten.

Waarderingsrapport

Een waarderingsrapport wordt gebruikt in rechtszaken of in juridische geschillen. Zo’n rapport is opgesteld volgens de NiRV normen en geschikt voor extern gebruik.

Waarde indicatie

Een waarde indicatie is een verkort waarderingsrapport voor eigen gebruik. Dit noemen we ook wel een calculatorische opdracht.

Privé workshop waardering

Meestal is het niet nodig om een waarderingsrapport te laten maken. In een privé workshop van 3 uur laten wij jou stap voor stap zien hoe de waarde van jouw onderneming is opgebouwd.

Onze werkwijze

Bij de waardebepaling van een bedrijf gaat het vooral om toekomstverwachtingen. Samen met jou kijken we naar resultaten, risico’s en scenario’s.

Intake

 • Intake gesprek
 • Offerte
 • Informatie uitwisselen

Onderzoek

 • Prognoses uitwerken
 • Omgevingsanalyse
 • Financieel model bouwen
 • Risico’s vertalen in kostenvoet

Testen

 • Eerste uitkomsten bespreken
 • Interviews
 • Aanvullend sectoronderzoek
 • Scenario’s testen

Vastlegging

 • Draft versie bespreken
 • Sanity checks
 • Check NiRV normen
 • Definitieve versie opleveren

Onze werkwijze

Waardebepaling Scan

In 7 minuten leer je:

Wat is mijn bedrijf waard?

Wat is de marktwaarde van mijn aandelen?

Tarieven

Bij waardebepaling leveren wij een rapport, een indicatie of een workshop op tegen een vast tarief. Na een intake gesprek krijg je van ons een offerte.

Formeel waarderingsrapport

Een waarderingsrapport voor extern gebruik kost gemiddeld € 9.750 (excl. btw), afhankelijk van de complexiteit.

Waarderingsindicatie

Een waarderingsindicatie voor eigen gebruik (“calculatorische opdracht”) kost gemiddeld € 5.500 (excl. btw) afhankelijk van de complexiteit.

Privé Workshop

Een workshop waardebepaling bij ons op kantoor in Nieuwegein duurt 3 uur. Inclusief voorbereidingen kost de workshop € 995 (excl. btw).

Alles over Waardebepaling

Wat en hoe?

Een waardebepaling is een rapport, geschreven door een waarderingsdeskundige (Register Valuator). In het eerste deel van het rapport staat onder meer:

 • wat is de positie van de onderneming in de markt?
 • wat is de levensduur van de producten en technologie?
 • wat zijn belangrijke trends & ontwikkelingen?
 • hoe goed is het management en hoe zit het met opvolging?
 • wat is de reden van deze waardebepaling?
 • welke geldstromen worden er verwacht?
 • welke risico’s kent de onderneming?

In het tweede deel volgen dan de berekeningen en financiële analyses.

Heel belangrijk is de paragraaf waar alle aannames, voorbehouden en verantwoordingen staan. Daar laat de schrijver van het rapport zien welke keuzes er zijn gemaakt.

Waardebepaling van een onderneming is een vast onderdeel van een in-, uit- en verkoop van aandelen van het bedrijf. Bij elke eigendomswisseling moet een bepaalde prijs van de aandelen of activa worden vastgesteld. Die prijs wordt bepaald door de onderhandelingen aan de hand van een waardebepaling.

Waardebepaling is toekomstgericht en persoonsgebonden. Net zo goed als ik een schilderij van Giorgio de Chirico prachtig kan vinden, kan iemand anders het verschrikkelijk lelijk vinden. Smaken verschillen. En zo is het ook met waardebepaling. De een ziet een gouden toekomst voor een bedrijf, de ander ziet een naderend einde.

Verkopers zullen de nadruk leggen op de gouden toekomst, kopers op de risico’s en neerwaartse scenario’s.

Prijs is de uitkomst van een onderhandeling. Prijs is objectief.

 • Als je een idee wilt krijgen van de waarde van je onderneming
 • Als je van plan bent een aandelenbelang te kopen of te verkopen
 • Als er interesse in de markt is voor een overname
 • Als je overweegt het management mee te laten delen in de resultaten
 • Als je een conflict hebt met je mede-aandeelhouders
 • Als je wilt stoppen, afbouwen of overdragen

Soms heb je geen behoefte aan een uitgebreid, gedegen rapport maar meer aan een ruwe inschatting. Dat is een waarde-indicatie, voor eigen gebruik.

Kosten en duur?

Een waardebepaling kost minimaal 3 – 4 weken mits alle informatie aanwezig is. Er moeten veel gesprekken plaatsvinden en er moet veel informatie worden gedeeld:

 • jaarrapporten
 • lopende resultaten en balansgegevens uit de boekhouding
 • prognoses (bijgewerkt: year-to-date)
 • interviews met ondernemer, accountant, controller en management
 • productinformatie
 • marktanalyses
 • statistische analyses

Waardebepaling voor rechtbanken of waardebepaling in conflictsituaties duurt twee keer zo lang omdat er dan uitgebreid met partijen moet worden gesproken in het kader van hoor en wederhoor. Deze moet ook worden vastgelegd in het rapport.

Waarderingsrapporten zijn meestal dikke rapporten met vele bijlages. Een rapport kan rustig 40-50 pagina’s of meer tellen. Het kost veel werk om een goed rapport te schrijven. De waardeerder moet zich inlezen in de markt, de trends en ontwikkelingen en de concurrentie. Er moeten interviews met eigenaren en managers worden gehouden. De accountant en de controller moeten toelichting op de cijfers geven. Er is veel contact tussen de waardeerder en de opdrachtgever nodig om tot een goed rapport te komen.

Onze rapporten kosten gemiddeld tussen € 6.500,- en € 12.500,- ex BTW.

Een waardebepaling kan worden gebruikt voor een aandelentransactie. Als er sprake is van een conflictsituatie of de vraag van een rechtbank om een waardebepaling vast te stellen kan de prijs verdubbelen of verdrievoudigen.

In Nederland bestaat het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV). Aangesloten en geregistreerde leden zijn gekwalificeerd om een goed waarderingsrapport te schrijven. Daarnaast is er een aantal zeer ervaren waarderingsdeskundigen die om verschillende redenen geen lid van het NiRV zijn maar wel zeer gedegen waarderingsrapporten kunnen schrijven. Ervaring in het vakgebied is hier bepalend.

Verdieping

Waarde is een persoonsgebonden inschatting van de toekomstige geldstromen en risico’s van een onderneming. Deze berekeningen geven financiële uitkomsten. Waarderen is persoonsgebonden en subjectief. Geen enkele waardebepaling zal dezelfde uitkomst hebben.

De belangrijkste methoden zijn:

 1. Discounted Cash Flow (DCF) methoden:
  Als er geen discontinuïteit speelt door bijvoorbeeld inzakkende markten, financiële stress of ruzie tussen aandeelhouders dan heeft de onderneming een normaal toekomstperspectief. In dat geval kunnen de toekomstige financiële resultaten (“cashflows”) worden teruggerekend (“discounting”) naar nu. Deze methoden worden als meest accuraat beschouwd omdat ze uitgaan van cashflows en niet van winst of boekhoudkundige begrippen.
  Afgeleide DCF-methoden zijn: de Adjusted Present Value (APV) en de Weighted Average Cost of Capital (WACC) methoden.
 2. Intrinsieke waarde methode.
  Soms is er geen continuïteit van de onderneming. Soms is de waarde van de onderneming vooral gekoppeld aan haar bezittingen (bijvoorbeeld vastgoed exploitatie of een steigerbouwer).
  In die gevallen is de Intrinsieke waarde methode geschikt. Hierbij wordt de marktwaarde van de activa verminderd met de marktwaarde van de schulden. Wat resteert is in feite het vermogen wat je overhoudt als je alle bezittingen (gecontroleerd, tegen de marktwaarde) verkoopt en daarmee de schulden aflost:

Marktwaarde activa (minus belastinglatentie) -/- actuele waarde schulden (inclusief boeterente) -/- stakingskosten = waarde eigen vermogen.

 1. Discounted Cash Flow: deze methoden zijn op toekomstige resultaten gebaseerd en de toekomst is altijd een inschatting. Ook de risico’s van de onderneming zijn subjectief.
 2. Intrinsieke Waarde: deze methode neemt de toekomstige inkomsten uit de onderneming niet mee. De onderneming staakt als het ware haar activiteiten.

Elke waardeerder moet open staan voor commentaar van de opdrachtgever of van andere aandeelhouders of belanghebbenden. Dat hoort bij de opdracht. Maar soms kan de uitkomst tegenvallen. En soms kan de prijs heel anders zijn dan de uitkomst van de waardebepaling. Heeft de waardeerder dan zijn of haar werk niet goed gedaan?

Bedenk:

 • Waardebepaling is persoonsgebonden
 • Waardebepaling is een moment opname
 • De waardeerder is onafhankelijk
 • De waardeerder kijkt genuanceerd naar prognoses en risico’s en maakt vanuit zijn of haar ervaring noodzakelijke aanpassingen
 • De prijs is mede afhankelijk van je onderhandelingspositie en je onderhandelingstalent

Een goede waardeerder brengt kennis, deskundigheid en ervaring mee. Waarderen is een zorgvuldig proces. Als de uitkomst tegenvalt, ga dan de discussie aan. En vraag je altijd af: waar zijn jouw verwachtingen op gebaseerd?